ΟΔΟΣ: Παναγιώτη Γούτα

 

 

Γούτας Παναγιώτης

(1914-1943)

 

 

 

Ο Παναγιώτης Γούτας γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1914. Μετά την αποφοίτηση από το Δημοτικό σχολείο ακολούθησε το επάγγελμά του εμπόρου στη Σιάτιστα. Στη μάχη του Φαρδύκαμπου Σιάτιστας ( Μάρτιος 1943 ) τραυματίστηκε βαριά. Την ίδια νύχτα της μάχης προσκλήθηκε από την Κοζάνη ο χειρουργός Διονύσιος Μανέντης, για να προσφέρει βοήθεια στον Γούτα και τους τραυματισμένους Ιταλούς αιχμαλώτους. Δυστυχώς όμως ο τραυματισμός του ήταν βαρύτατος και ο γιατρός δεν μπόρεσε να τον κρατήσει στη ζωή.

 

 

ΠΗΓΕΣ

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.