ΟΔΟΣ: Ηπείρου  

 

Γεωγραφικά διαμερίσματα του ελληνικού κράτους, γειτονικές πόλεις μαζί με τους ξεριζωμένους αδελφούς μας και τις «αξέχαστες πατρίδες» συμπληρώνουν τον κατάλογο των ονομάτων των δρόμων της Σιάτιστας: Ηπείρου, Μακεδονίας, Κρήτης, Γαλατινής, Κοζάνης, Ποντίων, Μικράς Ασίας.
Ειδικότερα με την Ήπειρο υπάρχουν και στενότεροι δεσμοί με τη
Σιάτιστα στο ιστορικό στάδιο της δημιουργίας της πόλης. Ο Φίλιππος Ζυγούρης στο βιβλίο του Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής γράφει: «Ο ερχομός <στη Σιάτιστα> και η προσθήκη (νέα εγκατάσταση) οικογενειών από πιο μακρινά μέρη, που αναγκάστηκαν να εκπατριστούν από διάφορα αίτια, συνετέλεσαν να γίνει η Σιάτιστα μια πολιτεία με αρκετά σεβαστό πληθυσμό, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις επιδρομές των αλβανικών ορδών και τις λεηλασίες των τουρκικών στιφών και να σώζει την τιμή, τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και έφερε το όνομα «πολιτεία Σιάτιστα», όπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο από <το> 1745 του Πατριάρχου Αχριδών Ιωσήφ*, και να προτιμηθεί πλέον ως έδρα μητροπολίτου της επαρχίας Βοΐου, αντί του Σισανίου, με τον τίτλο «Σισανίου και Σιατίστης». Από την Ήπειρο <ήρθαν>οι οικογένειες Δάνα, Ιατρού, Λεονταρίδου, Ζωγράφου, από το Σούλι οι οικογένειες Παπασουλιώτη (Κ. Οικονόμου, Μήτσιος και Λάμπρος), Νάτσινα, Καραλιόλιου, Σαμαρά».


*Στον Κώδικα Ζωσιμά η χρονολογία είναι ,αψμη΄ (1748) και τίτλος του Ιωσήφ
Αρχιεπίσκοπος, βλέπε Καλινδέρης Μιχαήλ, Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686- ), σελ. 128.


ΠΗΓΗ

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.