ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Γερμανού

 

Γερμανός Αναστασιάδης,

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης (1921-1924).

 

Ο Μητροπολίτης Γερμανός εποίμανε την επαρχίαν από το 1921 έως το 1924 - από το Φεβρουάριο 1921 έως 22 Φεβρουαρίου 1922 ως τοποτηρητής και στη συνέχεια ως κανονικός μητροπολίτης ως τις 5/2/1924. «…Τότε διορίστηκε σε μια νέα επαρχία της νήσου Ρόδου. Πλην, δεν έγινε δεκτός από τις ιταλικές αρχές και διορίστηκε στο Λαγκαδά και έπαθεν η υγεία του και αναγκάστηκε να ιδιωτεύσει στας Αθήνας…»*.

Η μητρόπολη που εποίμανε πριν έρθει στη Σιάτιστα ήταν η μητρόπολη Κορυτσάς και Πρεμετής και για το λόγο αυτό αποκαλείται και «ο Κορυτσάς Γερμανός».

 

*Φίλιππος Ζυγούρης, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 198.

 

ΠΗΓΕΣ

Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης..

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90. 

Φωτογραφία: από το βιβλίο  Η Επισκοπή - Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης του  Αναστασίου Δάρδα.