ΟΔΟΣ: Θάλειας Φλωρά-Καραβία

 

 

 

 

Φλωρά – Καραβία Θάλεια ,

ζωγράφος.

(Σιάτιστα, 1871 – Αθήνα, 1960).

 

 

   

Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Κων/πολη το 1874. Αποφοίτησε από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο της Κων/πολης το 1888. Με υποτροφία του Κων. Ζάππα και οικονομική συνδρομή του αδελφού της το 1895 πήγε στο Μόναχο και σπούδασε ζωγραφική. Το 1898 γύρισε στην Κων/πολη και ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη ζωγραφική.

Το 1899 παρουσίασε την πρώτη ατομική της έκθεση στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο της Κων/πολης. Ακολούθησαν και άλλες ατομικές εκθέσεις και συμμετοχές σε πολλές ομαδικές και διεθνείς εκθέσεις. Η τελευταία ατομική της έκθεση έγινε στην Αθήνα το 1959.

Το 1907 εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο, παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο Νικόλαο Καραβία και ίδρυσε δική της καλλιτεχνική σχολή.

Ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου και οι εντυπώσεις της δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά της εποχής της. Στους Βαλκανικούς πολέμους με ειδική άδεια πήγε στο μέτωπο.

Ο Αλκιβιάδης Χαραλαμπίδης στο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό σημειώνει:…..

«Ως ζωγράφο την απασχόλησαν όλες σχεδόν οι θεματικές κατηγορίες, πορτρέτο, τοπιογραφία, λουλούδια, καθημερινές ασχολίες, μυθολογικές παραστάσεις. Είχε την ικανότητα να αφομοιώνει τα μορφοπλαστικά διδάγματα και να τα υποτάσσει στις ανάγκες της προσωπικής της εκφραστικής».

Τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών το 1945 και με τον Σταυρό Ταξιαρχών του Τάγματος της Ευποιίας το 1954.

 

ΠΗΓΕΣ

Ρούλα Παπαδημητρίου, Η ζωγράφος Θάλεια Φλωρά-Καραβία, στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Αλκιβιάδης Χαραλαμπίδης, Σχέδια της Θάλειας Φλωρά-Καραβία από τον πόλεμο 1912- 13, Συλλογή Γ΄ Σώματος Στρατού, στα ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τόμος 14ος, Θεσσαλονίκη, 1974 και του ίδιου, Άγνωστα έργα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία στη Θεσσαλονίκη, στα ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, τόμος 18ος, Θεσσαλονίκη, 1978.

Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια.

Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτικής Αθηνών.

Ημερολόγιον Σκόκου έτους 1909.

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία.

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/14056, με χρήση της εντολής «αναζήτηση», ανάρτηση: 1/7/2013.

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος- Λαρούς- Μπριτάννικα.

Θάλεια Φλωρά-Καραβία, Εντυπώσεις από τον πόλεμο του 1912-1913: Μακεδονία-Ήπειρος, τυπ. Μωυσιάδου-Μάρδα, Αθήνα 1936.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.