ΠΛΑΤΕΙΑ και ΟΔΟΣ: Τσιστοπούλου

 

Θεολογία και Δημήτριος Τσιστόπουλος,

μεγάλοι ευεργέτες της Σιάτιστας.

Το ζεύγος Τσιστοπούλου Δημήτριος και Θεολογία, το γένος Κουκουλίδη, διέμενε στο Βελιγράδι της Σερβίας, όπου εργάστηκε σκληρά και απέκτησε σημαντική περιουσία. Το έτος 1926 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και πέθαναν άτεκνοι ο Δημήτριος το 1936 και η Θεολογία το 1958.

Μερικά χρόνια πριν πεθάνει η Θεολογία συνέταξε τη διαθήκη της, σύμφωνα με τη θέληση του πεθαμένου συντρόφου της ζωής της και τη δική της, και κληροδότησε τη σημαντική ακίνητη περιουσία της σε Ίδρυμα, το οποίο για πρώτο σκοπό είχε την ανέγερση Διοικητηρίου στη Σιάτιστα.

Το «Ίδρυμα Δημητρίου και Θεολογίας Τσιστοπούλου το γένος Κουκουλίδου» πράγματι ανήγειρε το Διοικητήριο μεταξύ Γεράνειας και Χώρας σε ρυθμό παλιού Σιατιστινού αρχοντικού.

Κάθε χρόνο η Επιτροπή του Ιδρύματος διαθέτει σεβαστό ποσό για τη βράβευση αριστούχων μαθητών των Σχολείων της Σιάτιστας.

 

ΠΗΓΕΣ

Δάρδα Αναστασίου Ν., «Δυο Ιστορικά Εκπαιδευτήρια της Σιάτιστας», ανάτυπο από το περιοδικό «Δυτικομακεδονικά Γράμματα», τόμος 14ος, Κοζάνη 2003.

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 474.

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονικης, επεξεργασία Ματίνας Αγκά.