ΟΔΟΣ: Βρέτου

 

Βρέτος. «Του Βρέτου τα νερά ήσαν διασκορπισμένα τον παλαιό καιρό. Όταν δε οι άνθρωποι άρχισαν να αποφεύγουν το νερό των πηγαδιών ως πόσιμο και να πίνουν τρεχάμενο νερό, έγιναν μεγάλα υδραυλικά έργα και συγκέντρωσαν τα νερά ενός πηγαδιού, που βρίσκεται επάνω από την βρύση, και τα νερά των πέριξ τοποθεσιών και έκαμαν τη βρύση Βρέτος, από την οποία υδρεύονται οι περισσότεροι κάτοικοι της Χώρας. Το νερό του Βρέτου είναι πολύ καλό, το όνομα δε έλαβε, κατ’ άλλους μεν διότι ήτο εις απόκρημνο μέρος, κατ’ άλλους δε από τον πρώτο που επιχείρησε να συγκεντρώσει τα νερά και όστις (ο οποίος) ονομάζετο Βρέτος»*.

Για την … ιστορία αναφέρουμε ότι: ο Βρέτος Γεώργιος έμπορος εκ Μοσχοπόλεως και ο σιατιστινός έμπορος Ιωάννης Νεράντζης, γύρω στα 1711 εκπληρούσαν στο Δυρράχιο προξενικά καθήκοντα των προξενείων Αγγλίας, Ολλανδίας και Γένουας**.

Στο αρχείο Ζουπάν βρίσκουμε το όνομα Γιόργιος Βρέτου σε έγγραφο του έτους 1739***. 

 

ΠΗΓΕΣ

*  Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 545.

**  Μαρτινιανός Ιωακείμ, Μητροπολίτης Ξάνθης, Η Μοσχόπολις 1330-1930.

***Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.