ΟΔΟΣ: Παναγιώτη Τσαούση

 

Τσαούσης Παναγιώτης του Αθανασίου,

(1897-1976).

Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας, εκδότης εφημερίδας.

 

 

Ο Παναγιώτης Τσαούσης γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1897. Ήταν Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας το 1948. Πολύτεκνος, υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου πολυτέκνων και του Συλλόγου των εφέδρων αξιωματικών Σιάτιστας.

Ως έφεδρος αξιωματικός πήρε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία και στον πόλεμο του 1940.

Πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς, από το 1935 μέχρι το 1937 εξέδιδε την εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ. Σχετικά ο Φ. Ζυγούρης γράφει:

«….ο Παναγιώτης Τσιαούσης, νέος με ζέση και φιλοτιμία να προικίσει την ιδιαίτερη πατρίδα του Σιάτιστα με ένα όργανο πνευματικό, για να την προωθήσει σε μια ανώτερη βαθμίδα πολιτισμού, επεχείρησε την έκδοση εφημερίδας με το όνομα «Εφημερίς της Σιατίστης». Δυστυχώς, όμως, οι συνθήκες με τις οποίες εκδίδονταν η εφημερίδα δεν ήταν δυνατό να επιτρέψουν την πολύχρονη και διαρκή έκδοσή της και ανάγκασαν τον ιδιοκτήτη να διακόψει την έκδοση ύστερα από πολλήν, πιστεύω, χρηματικήν ζημίαν. Πλην αυτά παρέρχονται, εκείνο που μένει και θα μένει παντοτινά είναι η τιμή και ο δίκαιος έπαινος που χρεωστείται στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας για την πρωτοβουλία του…».

Δημοσίευσε πολλά άρθρα σχετικά με την Ιστορία της Σιάτιστας.

Πέθανε στη Σιάτιστα το 1976.

                                            

ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 279.

Μπόντας Γεώργιος Μ., Άρθρο/νεκρολογία για τον Π. Τσαούση  στην εφημερίδα Δυτική Μακεδονία στις 23/7/1976.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.