ΠΛΑΤΕΙΑ: Τρία Πηγάδια

   

Είναι η κεντρική πλατεία της Σιάτιστας, στη συνοικία Χώρα.

Το όνομά της το οφείλει στα τρία πηγάδια που υπήρχαν σ’ αυτήν.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο της 25ης/10/1920, σελ.1, αναφέρεται ως «Πλατεία Κουντουριώτου». 

ΠΗΓΕΣ

Εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο της 25ης/10/1920, σελ.1.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.