ΠΛΑΤΕΙΑ: Ιωάννη Τραμπαντζή

Ιωάννης Τραμπαντζής

(1813-1890),

μεγάλος ευεργέτης της Σιάτιστας.

 

Πολύ μικρός, 7 ή κατ’ άλλους 12 χρονών, μετανάστευσε στη Σλάτινα της Ρουμανίας, όπου ζούσαν τα δυο μεγαλύτερα αδέλφια του.

Με την εργατικότητα και τη διορατικότητά του απέκτησε μεγάλη περιουσία.

Μετά το 1878 εγκατέλειψε τη Ρουμανία και ήρθε στην Ελλάδα. Απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα, γιατί είχε φύγει από τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και γύρισε σε ελεύθερο ελληνικό κράτος.

Η ζωή του μοιραζόταν ανάμεσα στην Αθήνα και την Κέρκυρα.

Μια τυχαία συνάντηση με τον Νικόλαο Σαμαρά, ευεργέτη κι αυτόν της πόλης μας, έγινε αφορμή να διαθέσει τεράστιο χρηματικό ποσό όχι μόνο για να οικοδομήσει νέο διδακτήριο για το τότε Ημιγυμνάσιο και μετά πλήρες Γυμνάσιο, αλλά και για να το προικοδοτήσει με μεγάλη κατάθεση, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα -τότε ήταν τουρκοκρατία και τα λίγα ελληνικά σχολεία που υπήρχαν υποστηρίζονταν από τις τοπικές κοινωνίες και για τις μισθοδοσίες και για τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα.

Χρηματοδότησε την έκδοση «Εγχειριδίου Παιδαγωγικής», με στόχο να διδάσκεται το μάθημα της Παιδαγωγικής στις ανώτερες τάξεις του Τραμπαντζείου Γυμνασίου κι έτσι οι απόφοιτοί του να αποκτούν ένα επιπλέον προσόν, εάν επιθυμούσαν να εργαστούν ως διδάσκαλοι.

Η προτομή του βρίσκεται στο τρίγωνο απέναντι από το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο και, κατά τον Α. Δάρδα, στήθηκε εκεί τον Μάιο του 1940. Φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρο. Η κατασκευή της χρηματοδοτήθηκε από το προϊόν εράνου που διενήργησε η διαχειριστική επιτροπή του Τραμπαντζείου Κληροδοτήματος το 1939.

 

ΠΗΓΕΣ

Αρχείο Γεωργίου Μ. Μπόντα.

Δάρδας Αναστάσιος, Ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαvτζείου Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας. Συµβoλή στην εκκλησιαστική και εκπαιδευτική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας.

Ζερβός Σκεύος, Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί.

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 438.

Χατζής Δημήτριος (επιμέλεια), Λεύκωµα εις µνήµην Ιωάννου Τραµπατζή, µεγάλου Ευεργέτου της Σιατίστης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

 

Φωτογραφία: από το βιβλίο του Α. Δάρδα ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠΑVΤΖΕΙΟΥ ΓΥΜVΑΣΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, επεξεργασία Ματίνας Αγκά.