ΟΔΟΣ: Αθανασίου Στρακαλή

 

 

 

Στρακαλής Αθανάσιος,

φαρμακοποιός. Δημογέροντας,

εθελοντής στη μάχη της Σιάτιστας την 4η Νοεμβρίου 1912.

Ο Αθανάσιος Στρακαλής γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1872. Ήταν γιος του προκρίτου Λαζάρου Στρακαλή, τον οποίο σκότωσαν οι Γκέκηδες το 1877 σε μια από τις επιδρομές τους εναντίον της Σιάτιστας (βλ. Φ. Ζυγούρη, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ.61).

Φοίτησε στην Ελληνική Σχολή Σιάτιστας, συνέχισε στο Γυμνάσιο Μοναστηρίου, στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε με άριστα.

Ίδρυσε φαρμακείο στην Κωνσταντινούπολη, στη Σιάτιστα, στα Σέρβια, στο Τσοτύλι και τέλος ξανά στη Σιάτιστα.

Δημογέροντας της Σιάτιστας μέχρι την απελευθέρωσή της.

Διακρίθηκε στη μάχη της Σιάτιστας της 4ης Νοεμβρίου 1912 προσφέροντας εθελοντικά υπηρεσίες τραυματιοφορέα και παρέχοντας επί μήνες δωρεάν φαρμακευτικό υλικό στον ελληνικό στρατό που ήταν στη Σιάτιστα.

 

ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελίδες 61 και 559.

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.