ΟΔΟΣ: Αθανασίου Σπύρου

 

 

Σπύρου Αθανάσιος,

Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας από το 1922 έως το 1930.

Ο Σπύρου Αθανάσιος του Αναστασίου γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1870. Ο πατέρας του ήταν ο πρώτος Δήμαρχος της πόλης μας.

Σπούδασε στα σχολεία της Σιάτιστας και στη συνέχεια στην Εμπορική Σχολή Θεσσαλονίκης ΝΟΥΚΑΣ .

Ασχολήθηκε με το εμπόριο στο εμπορικό κατάστημα του πατέρα του, στη Σιάτιστα.

Έλαβε μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής. Για τις εθνικές του υπηρεσίες τιμήθηκε από το ελληνικό κράτος.

Από το 1922 έως το 1930 εκλεγόταν συνεχώς πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας.

Πέθανε στη Σιάτιστα το 1945.

 

ΠΗΓΕΣ

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο της 29ης/7/1928, σελ 2.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.