ΟΔΟΣ: Σαχιναίων

  

Η οικογένεια του Αποστόλου Δούκα Σαχίνη

 

Η οικογένεια Σαχίνη ήταν μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες οικογένειες της Σιάτιστας.

Η αρχαιότερη καταγραφή του ονόματος Δούκας Σαχίνη, από  όσες εμείς εντοπίσαμε, βρίσκεται σε ένα έγγραφο του αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης με εκτιμώμενη χρονολογία μεταξύ 1822-1830. Το έγγραφο αυτό δημοσιεύτηκε το 1989 από τον Αναστάσιο Μέγα στο περιοδικό Σιατιστινά..

Άλλες αναφορές του ονόματος Δούκας Σαχίνη :

·         27 Ιουνίου 1829 σε έρανο των μελών της αδελφότητας του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου στη Βιέννη.

·         15/2/1839 σε πράξη του Κώδικα Ζωσιμά. 

·         1846 είναι το έτος γέννησης του Αποστόλου Σαχίνη του Δούκα, πηγή ο  Εκλογικός Κατάλογος Ανασελίτσης του 1915.

Από τα γνωστότερα μέλη της οικογένειας είναι:

·         Ο Κων/νος Δούκα Σαχίνης, ο οποίος με διαθήκη του το 1910 άφησε μεγάλη περιουσία στα εκπαιδευτήρια της πόλης μας.

·         Ο Αλέξανδρος Δούκα Σαχίνης, ο οποίος πρόσφερε σημαντικά χρηματικά ποσά για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας, 1908-1912.

·         Ο Δούκας Αποστόλου Σαχίνης, ο οποίος πρόσφερε σημαντικά χρηματικά ποσά για την ανέγερση του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας και χρηματοδότησε το 1929 την έκδοση του βιβλίου του Ι. Αποστόλου Ιστορία της Σιατίστης.

 

ΠΗΓΕΣ

Αποστόλου Ιωάννης, Ιστορία της Σιατίστης.

Ευστρατιάδης Σωφρόνιος, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, Ο Εν Βιέννη Ναός του Αγίου Γεωργίου και η Κοινότης των Ελλήνων Οθωμανών υπηκόων.

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελίδες 459 και 487.

Καλινδέρης Μιχ., Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686- ).

Μέγας Αναστάσιος, Σχολείο και Εκκλησία στη Σιάτιστα (1817-1850), περιοδικό Σιατιστινά, τεύχος 1.

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Εκλογικός Κατάλογος της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης 1915. Τυπογραφείον Ιωάννου Κουμένου, Θεσσαλονίκη. 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.