ΟΔΟΣ: Αμύντα Σαμαρά και Δαμιανού Φιλιππίδη

   

Ο Σαμαράς Αμύντας του Ιωάννη  (1920-1943), δάσκαλος, και ο Φιλιππίδης Δαμιανός  του Γεωργίου  (1903-1943), έμπορος, είναι θύματα των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των Γερμανών στη Δ. Μακεδονία (18-30 Ιουλίου και 31 Ιουλίου-25 Αυγούστου 1943).

 

ΠΗΓΕΣ

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας, σελ 64.

Δορδανάς Στράτος Ν., Αντίποινα των Γερμανικών αρχών Κατοχής στη Μακεδονία (1941-1944), Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 2002, σελ.312. http://invenio.lib.auth.gr/ record/ 2262/ files/gri-2003-101.pdf, ανάρτηση: 4/10/2013.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 161/96.