ΟΔΟΣ: Νικολάου Σαμαρά

 

Σαμαράς Νικόλαος, ευεργέτης της Σιάτιστας

 

Ο Νικόλαος Σαμαράς γεννήθηκε στη Σιάτιστα στις 21 Ιουνίου 1838. Ήταν παιδί πολύ φτωχής οικογένειας. Το 1853 πήγε στο Βελιγράδι κοντά στον αδελφό του Γεώργιο και εργάστηκε κοντά του για λίγα χρόνια ως γουνοποιός.

Αργότερα έκανε δική του δουλειά μεταφέροντας και πουλώντας «είδη Κωνσταντινουπόλεως».

Τον βρίσκουμε και με το όνομα Λαζάρου και Λαζάρεβιτς. Ο Φ. Ζυγούρης σημειώνει: «...Ζούσε με άκρα λιτότητα και υπόφερνε στερήσεις, όχι μονάχα στην αρχή της ξενιτιάς του, που ήταν υποχρεωμένος με τα ολίγα χρήματα που έβγαζε και αυτός να ζει και στη μητέρα του να στέλνει, αλλά και κατόπιν, που είχε στα χέρια του τον πλούτο, απαρνιούνταν τις βιοτικές ηδύτητες (απολαύσεις) και θυσίασε στο βωμό του ιδεώδους του και αυτές τις γλυκύτατες απολαύσεις που έχει ο οικογενειακός βίος εκλέξας τον άγαμο βίο. Με τέτοια δε ζωή μπόρεσε να αποκτήσει περιουσία ικανή να του επιτρέψει να πραγματοποιήσει τις αγαθές προθέσεις της καρδιάς του. Συντάσσει την διαθήκην του με τις αγαθότερες προθέσεις για τα τέκνα της πασχούσης κοινωνικής τάξεως της πατρίδος του. …»

Διέθεσε μεγάλο χρηματικό ποσό που προέκυψε από την εκποίηση της περιουσίας του …

«… για να παντρεύονται από τους τόκους ορφανά κορίτσια, να μοιράζονται άλευρα δυο φορές το χρόνο, να αγοράζονται βιβλία για τους απόρους μαθητάς, να κατασκευάζονται υποδήματα και ενδύματα σε απόρους, επίσης, μαθητάς.»  

Στο βιβλίο του Σκεύου Ζερβού Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί έχει σημειωθεί η κατάθεση του χρηματικού ποσού στην Εθνική Τράπεζα από το 1893 ήδη.

Στη συνέχεια, τα χρεόγραφα αυτά μαζί με άλλα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας ρευστοποιήθηκαν και με τα χρήματα αυτά αγοράστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 τα 7 διαμερίσματα που έχει στην κατοχή του το 1ο Δημ. Σχολείο Σιάτιστας στη Θεσσαλονίκη, Αγίας Θεοδώρας 13. (Λεπτομερής ανάλυση του θέματος της αγοράς των διαμερισμάτων υπάρχει σε επιστολή του Π. Δίκου στην εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ, αρ. φύλλου 88, Σεπτέμβριος 1990, σελ. 5).

ΠΗΓΕΣ

Επιστολή του Π. Δίκου στην εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ, αρ. φύλλου 88, Σεπτέμβριος 1990, σελ. 5.

Ζερβός Σκεύος, Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί.                 

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 457.

Λαζάρου Α. Γ., "Σιάτιστα", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους 1910.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.