ΟΔΟΣ: Υπολοχαγού Σακαλή

  

Ο Δ. Σακαλής* ήταν έφεδρος ανθυπολοχαγός από την Κωνσταντινούπολη. Σκοτώθηκε στη μάχη της Σιάτιστας, την 4η Νοεμβρίου 1912.

Η Σιάτιστα τον τίμησε αναγράφοντας το όνομά του στο Ηρώον της πόλης.

 

ΠΗΓΕΣ

Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, φύλλο της 22ας/11/1912, σελ. 4.

Αποστόλου Ιωάννης, Ιστορία της Σιατίστης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

  

*σε άλλες εφημερίδες της εποχής αναφέρεται ως Σακαλής Κ. Στο ψηφιοποιημένο Αρχείο της Διευθυνσης Ιστορίας Στρατού υπάρχει η ακόλουθη αναφορά: