ΟΔΟΣ: Θωμά Ρούζιου

 

Ρούζιου Θωμάς, Δήμαρχος Σιάτιστας.

 

O Μιλτιάδης Στρακαλής τον αναφέρει Δήμαρχο Σιάτιστας μετά τον Δήμαρχο Μπήτσια, δηλαδή μετά το 1884.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αναφέρεται ως πρόεδρος του Δημαρχείου Σιάτιστας το 1889.

Ο Θωμάς Ρούζιου, όπως προκύπτει από το έργο του Φ. Ζυγούρη, ήταν γιος της Βασιλικής Ζυγούρη και του Μάρκου Ρούζιου, πλούσιου Σιατιστινού εμπόρου στη Σεμέντρα (ή Σεμέντρια ή Σμεντέροβο, πόλη της Σερβίας, ΝΑ. του Βελιγραδίου).

Ο Θωμάς Ρούζιου ορίζεται από τον ίδιο τον Ιωάννη Τραμπαντζή ως ισόβιο μέλος της εξαμελούς επιτροπής διοίκησης του νεοσύστατου Τραμπαντζείου Γυμνασίου.

 

ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σσ. 441, 529.

Στρακαλής Μιλτιάδης, Εξέλιξις της Δημοτικής Αρχής εις την Σιάτισταν, άρθρο στο Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης Σιατιστέων Μνήμη.

Εφημερίδα ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, φύλλο της 1ης/1/1890, πρώτη αναφορά στο βιβλίο του Α. Δάρδα Ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαvτζείου Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας, σελ. 173.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.