ΟΔΟΣ: Πουλκίδη

 

Στον δρόμο αυτό βρίσκεται το αρχοντικό της Πούλικους

Το όνομα Πουλκίδη είναι το επίθετο της Ελένης Πουλκίδη, μιας από τους κατά καιρούς ιδιοκτήτες του αρχοντικού. Η Ελένη Πουλκίδη ήταν γνωστή ως Πούλικω και κληρονόμησε το αρχοντικό από τη μητέρα της το 1910.

 

ΠΗΓΕΣ

Καλλιόπης Μπόντα-Ντουμανάκη, Από την πολιτιστική κληρονομιά της Σιάτιστας:  ΙΙ. Εκκλησίες-Αρχοντικά- Δημόσια κτήρια, σελ. 159.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.