ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Πολυκάρπου


 

 

Πολύκαρπος Λιώσης,

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης (1958-1972).

 

 

 

 

  Ο Πολύκαρπος Λιώσης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 8/9/1900.

Το 1924 ασπάστηκε το μοναχικό βίο και την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε διάκονος.

Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1935 χειροτονήθηκε επίσκοπος και την ίδια χρονιά βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Μαυρογένειο βραβείο αρετής και φιλαλληλίας.

Το Σεπτέμβριο του 1958 εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης.

Τη Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης εποίμανε επί 14 έτη γεμάτα με φροντίδα για το ποίμνιό του.

Κορωνίδα της κοινωνικής του δράσης είναι η ίδρυση του Κληροδοτήματος της Αγάπης για φοιτητές.

Αποχώρησε - λόγω ορίου ηλικίας – από τη Μητρόπολη στις 31/12/1972.

Πέθανε στον Πειραιά το 1996.

 

ΠΗΓΕΣ

Γεωργίου Μ. Μπόντα, Μητροπολίτης Πολύκαρπος Λιώσης (1900-1996), στο περιοδικό Σιατιστινά, τεύχος 15-16.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 185/1999.

Φωτογραφία: από το βιβλίο  Η Επισκοπή - Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης του  Αναστασίου Δάρδα.