ΟΔΟΣ: Απανταχού Σιατιστέων

 

Το όνομα αυτού του δρόμου είναι μια ακόμα απόδειξη ότι οι Σιατιστινοί μόνιμοι κάτοικοι της Σιάτιστας δεν ξεχνούν και τιμούν τα ξενιτεμένα αδέλφια τους, αυτά στα οποία αναφέρεται ο ποιητής. 

Σιάτιστα, 

Τους θησαυρούς σου ψηλαφώντας

ο νους μου τρέχει σ' ατραπούς και λεωφόρους,

που τα παιδιά σου χάραξαν σ’ Aνατολή και Δύση

αναζητώντας το καλό σε λόγο, τέχνη και πραμάτεια,

για να στολίσουν ζηλευτά μόνο τ’ όνομά σου !

Νίκος Ποταμίτης

Σιάτιστα 10-5-2002*

  

ΠΗΓΕΣ

*Ποιητική συλλογή του Νίκου Ποταμίτη ΕΝ ΣΙΑΤΙΣΤΗ.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.