ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Αμβροσίου

 

 

Αμβρόσιος,

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης

 (1872-1877).

 

 

«…Η ποιμαντορία του υπήρξε τυπική … δεν έμενεν αδιάφορος στα παθήματα του ποιμνίου του από μέρος του κυριάρχου Τούρκου… στα 1876 έγραψε στον αρχιερέα Θεσσαλονίκης Ιωακείμ και διεκτραγωδούσε τα παθήματα του ποιμνίου του από μέρος των Τούρκων και τον παρακαλούσε να μεταδώσει αυτά στο Βαλή Θεσσαλονίκης…», *

«…έδειξε ενδιαφέρον για τα εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά και εθνικά ζητήματα  της επαρχίας...»**

 

ΠΗΓΕΣ

*Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 182.

**Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης..

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο  Η Επισκοπή - Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης του  Αναστασίου Δάρδα.