ΟΔΟΣ: Αλεξίου 

 

Αλεξίου είναι το επίθετο πολυμελούς Σιατιστινής οικογένειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αθανασίου Αθ. Κανατσούλη στο Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη, πρόγονος της οικογένειας -περί το 1800- θεωρείται ο Λάζαρος Μπασιάς.

Το επίθετο Αλεξίου εμφανίζεται στην οικογένεια πολύ αργότερα, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στους εγγονούς του Αλεξίου Μπασιά, ο οποίος ήταν εγγονός του Λαζάρου Μπασιά.

Στο Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη αναγράφονται βιογραφίες των:

Αναστασίου Αλεξίου του Ιωάννου (1857-1920), γιατρού.

Ζήση Αλεξίου του Ιωάννου (1860-1940), δικηγόρου.

Ιωάννη Αλεξίου του Κων/νου (1860-1943), εμπόρου.

 

ΠΗΓΕΣ

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 76/1992.