ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Αθανασίου Μεγακλή

 

 

Αθανάσιος Μεγακλής,

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης

(1882-1893).

«Ούτος κατάγονταν από την Αδριανούπολη, εκπαιδεύθηκε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εχρημάτισε αρχιγραμματεύς της Ι. Συνόδου και έπειτα μέγας πρωτοσύγκελος … Η δράση του στη Σιάτιστα ήταν συντελεστική στην επίδοση των γραμμάτων (συνετέλεσε στην καλλιέργεια των γραμμάτων). Στην ποιμαντορία του συνέστη (ιδρύθηκε) το Γυμνάσιο και διαρρυθμίστηκε η δημοτική εκπαίδευση σύμφωνα με το νέο σύστημα. Το δημοτικό σχολείο έγινεν εξατάξιο και το γυμνάσιο επίσης εξατάξιο...», σημειώνει ο Φίλιππος Ζυγούρης στα Ιστορικά Σημειώματα…, σελ. 185.

 Ο Αθανάσιος ήρθε σε ρήξη με μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας για τον τρόπο διοίκησης του Τραμπαντζείου Γυμνασίου.

 

ΠΗΓΕΣ

Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 185.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο  Η Επισκοπή - Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης του  Αναστασίου Δάρδα.