Αχ! Πατρίδα μου.....

Μια ζωή στ' αμόνι σου,

μια ζωή στο χρέος μου.....

 

                                                        Σιάτιστα

                                     19 Αυγούστου 2009

                                           Νίκος Ποταμίτης

Οι φωτογραφίες είναι του συμπολίτη μας

 κ. Δημητρίου Γ. Μπάτζιου.

Τον ευχαριστούμε για την παραχώρησή τους.

 

 

Αν κάνετε κλικ σε κάθε φωτογραφία μπορείτε

να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.