ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Η ιστοσελίδα (web page) http://www.siatistanews.gr  έχει ως κύριο στόχο τη ψηφιακή  καταγραφή και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σιάτιστας.  Η πρόσβαση   σ ' αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της http://www.siatistanews.gr και των χρηστών-επισκεπτών της. Ειδικότερα:

1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα http://www.siatistanews.gr  και δεν φέρει τη δήλωση  «αναδημοσίευση» αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν. 2Ι2Ι/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της http://www.siatistanews.gr.

2. Η http://www.siatistanews.gr λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα  να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η http://www.siatistanews.gr  δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

3 .Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ( ιστοσελίδες) μέσω συνδέσμων (1inks) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών, το περιεχόμενό τους δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό της. Η διευκόλυνση αυτή δεν έχει την έννοια ότι η http://www.siatistanews.gr συμφωνεί με το περιεχόμενο ή τη μορφή της συνδεμένης σελίδας

 Η http://www.siatistanews.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links ) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

4. Η http://www.siatistanews.gr δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής ( download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).

5. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της http://www.siatistanews.gr ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos ), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα  .

6. Η http://www.siatistanews.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards) ή ομάδων συζήτησης (chat), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της, καθώς και για κάθε μεταδιδόμενη πληροφορία, η οποία διαθέτει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση παρομοίων μηνυμάτων ή πληροφοριών, καθώς και όσων επιφέρουν , ή δύνανται να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Η http://www.siatistanews.gr δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

7 Η http://www.siatistanews.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ' αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους

8. Η http://www.siatistanews.gr θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά  δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων   της, που θα έρθουν εις γνώση της βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών επισκέψεων, e-mails με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της επικοινωνιακής της σχέσης με αυτούς.  

9. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://www.siatistanews.gr επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς .

 

 

κεντρική σελίδα