01. Οικονομική, Κοινωνική, Εκπαιδευτική, γενικότερα πολιτισμική παρουσία του Μακεδονικού Ελληνισμού στη γενέτειρα και στις παροικίες (της Βαλκανικής και  της Μεσευρώπης) κατά τους τελευταίους αιώνες  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (κυριαρχίας), δηλ. από τα τέλη του 17ου αιώνα  ως τις  αρχές του 20ού,    του κ. Φ. Κ. Βώρου.

 

 

02.Η οικογένεια του Αθανασίου Ζάχου δασκάλου της Αστικής Σχολής Χώρας, της κ. Καλλιόπης Μπόντα.

 

 

03. Ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο του Φίλιππου Ζυγούρη "Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής", των κ.κ.  Γεωργίου Κουζιώνη, Καλλιόπης Μπόντα και Γιάννη Πορπόρη.

 

 

04. Στιγμές και εικόνες από την  Εκπαίδευση στη Σιάτιστα και η  ανέγερση  και λειτουργία     του 1ου

     Δημοτικού Σχολείου της, της κ. Θεοδώρας Ζωγράφου-Βώρου. 

 

05. Η Εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο και 19ο αιώνα, του κ. Αναστασίου Ν. Δάρδα, Δρ. Ιστορίας

      Θεολογίας Α.Π.Θ

06. Η αμπελοκαλλιέργεια  στη Σιάτιστα  μετά την απελευθέρωση, της κ. Καλλιόπης Μπόντα

07. Αδελφοί Αργυριάδη: Μια οικογένεια Δυτικομακεδόνων εκπαιδευτικών, λογίων, δημοσιογράφων,  της κ.

       Καλλιόπης Μπόντα

 

08. Ας μιλήσουμε ξανά για την πολιτιστική κληρονομιά της Σιάτιστας: Εκκλησίες-Αρχοντικά-Δημόσια

       κτήρια, της κ. Καλλιόπης Μπόντα.

 

09. Ας μιλήσουμε ξανά για την πολιτιστική  κληρονομιά της Σιάτιστας: Η παλαιοντολογική συλλογή

       Σιάτιστας, της κ. Αικατερίνης Ζωγράφου.


 

 

 

 

 

 επιστροφή