Το 3ο βιβλίο! 

Όσα μάθαμε μελετώντας τα χειρόγραφα του Φίλιππου Ζυγούρη

 

 

01. Μια άγνωστη οικογένεια εκπαιδευτικών του 19ου αιώνα: ΑΡΓΥΡΙΑΔΕΣ

 

02. Η εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα: Αλφαβητικός κατάλογος

 όσων εκπαιδευτικών γνωρίζουμε ότι δίδαξαν στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στη Σιάτιστα.

 

03. Δημήτριος Σφήκας, Αναφορές του ονόματός του στον Κώδικα Ζωσιμά

 

04. Εν Σιατίστη: Συνάντηση με την Ιστορία μέσα από την έκδοση βιβλίων του 18ου και 19ου αιώνα.

           (1η ανάρτηση Οκτώβριος 2009)

 

05. Από την Ιστορία των Γραμμάτων και των Τεχνών της Σιάτιστας

 

06. Δυο Σιατιστινοί περιγράφουν τους απελευθερωτικούς πολέμους του 1912-13

 

07. Η οικογένεια του Αθανασίου Ζάχου δασκάλου της Αστικής Σχολής Χώρας

 

08. Ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο του Φίλιππου Ζυγούρη "Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής"

 

09. Στιγμές και εικόνες από την  Εκπαίδευση στη Σιάτιστα και η  ανέγερση  και λειτουργία

    του 1ου Δημοτικού Σχολείου της

 

10. Margaret Masson Hardie Hasluck

 

11.Ο ευεργέτης Νικόλαος Δήμου


12. Η ομιλία του Αθανασίου Αργυριάδη στη θεμελίωση του Τραμπαντζείου Γυμνασίου στις 24 Μαρτίου 1888.  Ένα κείμενο που οι ερευνητές αναζητούσαν εδώ κι έναν αιώνα περίπου!

 

13. Αδελφοί Αργυριάδη: Μια οικογένεια Δυτικομακεδόνων εκπαιδευτικών, λογίων, δημοσιογράφων     ( διάλεξη )

 

14. Νικόλαος Αργυριάδης, ένας προοδευτικός/πρωτοπόρος λόγιος εκπαιδευτικός του 19ου αιώνα. Η δράση του μέσα από εκδόσεις και δημοσιεύματα της εποχής του ( αναδημοσίευση από http://www.taekpaideutika.gr)

 

15. Μια σπάνια παράσταση στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία Σιάτιστας

 

16. Λασπάς Νικόλαος, ο Σιατιστινός Φιλικός

 

17. Ο παροικιακός Ελληνισμός στα Βαλκάνια και τη Μεσευρώπη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Δυο κείμενα δυο Σιατιστινών παροίκων στην Αυστροουγγαρία και η έκδοση μιας Γραμματικής της Ιταλικής γλώσσας.

 

18. Έγγραφα από το Αρχείο Φ. Ζυγούρη- 01

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή