Αλ. Υψηλάντης (  Εθνικό  Ιστορικό Μουσείο) .

(Διον. Κόκκινου,  Ιστορία της Nεωτέρας Ελλάδος, τ. 1ος, σελ. 93, εκδ. «Μέλισσα»)