Παπαναούμ Δημήτριος.
Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1906.
Μόλις τελείωσε το Διδασκαλείο μετεκπαιδεύτηκε για 2 χρόνια στα Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ'  όπου αποφοίτησε με «΄Αριστα».
Αργότερα φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους δεν προχώρησε στο πτυχίο.
Λάτρευε τη Σιάτιστα, την οποία επισκεπτόταν γι' αυτόν το λόγο πολύ συχνά.
Έγραψε τα ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ , τα οποία βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών.
Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Σιατιστέων  Θεσσαλονίκης και συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό στην έκδοση του Λευκώματος ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΝ ΜΝΗΜΗ.
Τέλος αφιέρωσε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας το ποίημα ΣΙΑΤΙΣΤΑ.