Καπετάνισσα Περιστέρα

(Περιστέρα Κράκα, αρχηγός επαναστατικού σώματος ,

την περίοδο της επαναστάσεως του 1878 στη Μακεδονία.)

 

Άγαλμα της θρυλικής για τους Σιατιστινούς καπετάνισσας Περιστέρας.
Αδελφή του καπετάν Κράκα.  Όταν ύστερα από προδοσία θανατώθηκε μαρτυρικά  ο αδελφός της, ανέλαβε η ίδια την αρχηγία του αντάρτικου σώματος και έγινε ο φόβος των Τούρκων, τόσο πολύ ώστε αναγκάσθηκαν να συνθηκολογήσουν μαζί της. Της πρόσφεραν αμνηστία, σταμάτησε τη δράση της, έζησε για λίγο ήρεμα  στη Σιάτιστα. Όμως αργότερα οι Τούρκοι  το μετάνοιωσαν  και αιφνιδιαστικά περικύκλωσαν το σπίτι της. Η πανέξυπνη γυναίκα τους αντιλήφθηκε και....πέταξε μακριά τους, στην ελεύθερη Θεσσαλία.

επιστροφή