Νικόλαος Κασομούλης

 ..... Έτσι λοιπόν ο Κασομούλης διωρίστηκε ως πληρεξούσιος των Σιατιστινών να παρευρεθή στη σύσκεψη των καπεταναίων στην Καστανιά, όπου έμελλαν να συνέλθουν, για να συσκεφτούν για  το μέτρο που ήθελαν λάβη  και θεωρήθη καλόν στη σύσκεψη αυτή να παραβρεθή  και ένας  από τους προκρίτους της Σιάτιστας. Από τη Σιάτιστα ο Κασομούλης έφυγεν ύστερα από 5 μήνες και άφησεν απαρηγόρητες τις μικρές αδελφές του, Αικατερίνη και Σουλτάνα, τη μητέρα του (μητρυιά) Αλεξάνδρα και τους άλλους συγγενείς του. .....

(απόσπασμα από το υπό έκδοση έργο του Φίλιππου Ζυγούρη ,  Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης .

επιστροφή