1912-2012: 100 χρόνια

από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας

 

 

 

 

Σιάτιστα 25/10/21012