Φωτογραφίες από τη Σιάτιστα των περασμένων χρόνων.
Αρχίσαμε με με μια φωτογραφία του 1865.
Συνεχίζουμε με μια φωτογραφία της 6ης Ιουλίου 1892
  

Οικογένεια Αναστασίου Σπύρου

Σιάτιστα 6 Ιουλίου 1892

  (Από το αρχείο της οικογένειας Αθανασίου Σπύρου  .)