Φωτογραφίες από τη Σιάτιστα των περασμένων χρόνων.
Αρχίσαμε με με μια φωτογραφία του 1865.
Συνεχίζουμε με μια φωτογραφία του Χριστόδουλου Ζωγράφου με χρονολογία 1896.
  

(Από το αρχείο της οικογένειας Κων/νου Νάτσινα.)