Φωτογραφίες από τη Σιάτιστα των περασμένων χρόνων.
Αρχίσαμε με με μια φωτογραφία του 1865.
Συνεχίζουμε με μια φωτογραφία του1885 .Ο πρώτος από αριστερά στους καθισμένους είναι ο Ζήσης Ζωγράφος , από τους πρώτους δασκάλους του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας.
  

 

"Οι μαθηταί της Ζ΄περιόδου του εν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου 1885"

(Από το αρχείο της οικογένειας Κων/νου Ζωγράφου.)