Ο Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας.
Νότια πλευρά. Διακρίνεται η σταυροειδής στέγη με τον υπερυψωμένο τρούλο.