Ο Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας.
Αποψη από το δρόμο Γαλατινής- Σιάτιστας, στο "σέλωμα".