Φωτογραφίες από τη Σιάτιστα των περασμένων χρόνων.
Αρχίσαμε με με μια φωτογραφία του 1865.
Συνεχίζουμε με μια φωτογραφία του ζεύγους Σομπόλου, μέσα του 19ου αιώνα.
 

(Από το αρχείο της οικογένειας Κων/νου Ζωγράφου.)