Από το βιβλίο Iστορίας της ΣΤ Δημοτικού  ΣΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ σ.180

επιστροφή