στην Έκθεση με παραδοσιακά είδη της Σιάτιστας και της περιοχής της ,που έγινε στις 8 Απριλίου του 1979,απο το Τραμπάντζειο Λύκειο .
Η σειρά των φωτογραφιών είναι ενδεικτική της χωροθέτησης που είχε γίνει στην έκθεση
ο επισκέπτης  υποχρεωτικά ακολουθούσε τη σειρά 1,2,3  κ.λπ.
Σχετικό είναι το διάγραμμα που περιείχε ο οδηγός που μοιράζονταν στους επισκέπτες.
Με ένα κλικ πάνω σε κάθε εικόνα θα έχετε τη μεγέθυνσή της.
Φωτογραφίες:Χρήστος Σπανός
7
6
5


8


4


9


3


10


2


11


1