φωτογραφίες εκθεμάτων σύντομες πληροφορίες για τα εκθέματα

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
τμήμα βραχίονος  -αποτύπωμα με ίχνη οστού, προϊόν καθαρισμού-
 τμήμα βραχίονος.

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
ωμοπλάτη ελαφιού Cervus elaphus LINNE 
- τμήματα μηρού μαμμούθ -  τμήμα λεκάνης  μαμμούθ.

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH} κεφαλή μηρού  -  κάτω τμήμα μηρού ( μια κοτύλη ).

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
τμήμα μηρού - κάτω τμήμα ωμοπλάτης.

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
κάτω τμήμα ωμοπλάτης - άνω τμήμα κνήμης - αστράγαλος - μεσαίο και κάτω τμήμα κνήμης.

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
τμήματα  δοντιών

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}τμήματα χαυλιοδοντων Μαμμούθ
πίσω δεξιά :τμήμα κάτω γνάθου νεαρού ατόμου  μαστόδοντος
στα κουτιά  αριστερά :Actaeonella sp  Pecten, Cardium, Ostrea crassisima.

Μαμμούθ (των ειδών mammuthus trogontherii {POHLIG}  και Mammuthus primigenius {BLUMENBACH}
τμήματα δοντιών  Μαμμούθ.

Aστράγαλος βοοειδού Bos primigenius BOJ
τμήματα γνάθου Ρινόκερου Coelodonta antiquitatis {BLUMENBACH} 
τμήμα λεκάνης ελαφιού Cervus elaphus LINNE .

Kάτω τμήμα βραχίονος ρινόκερου Coelodonta antiquitatis {BLUMENBACH}
μεταταρσικό και δόντια αλόγου του είδους equus abeli {ANTONIUS} τμήματα κεράτων ελαφιού Cervus elaphus LINNE 
κορυφή κέρατος βοοειδούς Bos primigenius BOJ.

Aπολιθώματα ελασματοβραγχίων και γαστεροπόδων:Pecten, Cardium, Ostrea crassisima, Hippurites sp,  ostrea lamellosa Pecten sp, κοράλλια, Turitella sp, Nerinea sp, Meretrix sp, Actaeonella sp.

Aπολιθώματα ελασματοβραγχίων και γαστεροπόδων:  Pecten, Cardium, Ostrea crassisima, Hippurites sp,  ostrea lamellosa  Pecten sp, κοράλλια, Turitella sp, Nerinea sp, Meretrix sp, Actaeonella sp.
κορυφή σελίδας