Καπετάν Παύλος Περδίκας

Ο  Καπετάν Παύλος Περδίκας, στο κέντρο,  με άλλους αγωνιστές στην Κοζάνη
 κατά την ανακήρυξη του Τουρκικού Συντάγματος το 1908