Καπετάν Παύλος Περδίκας

Η "πλάκα" του Καπετάν Παύλου Περδίκα.
Κειμήλιο της οικογένειας  Ιωάννου Νεράντζη ή Μέρμηγκα