Η  σημαία που την   5-11-1912  υψώθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού των Νικολάου και Αγνής Πατσιά στη Χώρα. Κειμήλιο της οικογένειας Άννας και Εμμανουήλ Στυλιανάκη.