1. Κωνσταντίνος Μπέντας  Πως έβγαινε η Ρακή
2. Δημήτριος Σιώτας, Η καθημερινότητα (στη  ζωή της παλιάς Σιάτιστας)
3. Γεώργιος Μπόντας, Το ηλιαστό
4. Σουζάννα Παπαναούμ - Σιάπαντα, Η γιαγια μ΄η Μαριγώ (τρύγος)
5. Ελευθερίου Κουφογιάννη,ΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ

 

και νέα θέματα με κλικ εδώ