ΟΔΟΣ: Θεοδώρου Νάτσινα

 

 

Νάτσινας Θεόδωρος του Μάρκου

 (1872-1949),

εκπαιδευτικός και συγγραφέας.

 

 

Γεννήθηκε το 1872 στη Σιάτιστα. Έκανε τις βασικές του σπουδές στη Σιάτιστα, φοίτησε στο Γυμνάσιο του Μοναστηρίου. Δούλεψε ως δάσκαλος και μετά ενεγράφη στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και πήρε το πτυχίο του.

Εργάστηκε ως καθηγητής σε διάφορα μέρη και το 1907 ως Γυμνασιάρχης στο Τραμπάντζειο. Υπήρξε ενεργό μέλος του Μακεδονικού Αγώνα. Μετά την απελευθέρωση το 1918 προήχθη σε Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Το 1939, ύστερα από επίσκεψη / έρευνα σε χώρες της Μεσευρώπης, εξέδωσε το βιβλίο «Οι Μακεδόνες πραμματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας».

Πέθανε το 1949.

 

ΠΗΓΕΣ

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90. 

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.