ΟΔΟΣ: Δημητρίου Γκαργκατσούια

 

Γκαργκατσούιας  Δημήτριος του Γεωργίου (1865-1930).

Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας.

 

Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1865.

Χρημάτισε Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας κάποια περίοδο μεταξύ 1919-1930.

Υπηρέτησε ως Διευθυντής της Εταιρείας Καπνών, ύστερα άνοιξε βιβλιοπωλείο και διατηρούσε γραφείο μεταναστεύσεων. Πέθανε το 1930.

 

«…Ο κυρ Τασιούλας ήταν πατέρας της μητρός του Δημ. Γκαργκατσούια, ο οποίος, ως διευθυντής της Ριζί* (του Μονοπωλίου των καπνών) με τους κουλτσήδες** του και με τις σχέσεις του που είχε με τον Μουδίρη του τόπου, διευκόλυνε πολύ το έργο της Επιτροπής της Μακεδονικής Αμύνης, ώστε να μη γίνει τίποτε το απευκταίο, αν και κάθε τόσο περνούσαν από τη Σιάτιστα υλικά πολέμου και φιλοξενούνταν ανταρτικά σώματα….» (απόσπασμα από τα Ιστορικά σημειώματα  του Φ. Ζυγούρη).

 

* Ριζί, το ορθό Ρεζί (Regie)= Γαλλική Εταιρεία Μονοπωλίου Καπνών.

**Κουλτσήδες, φύλακες (κολτσήδες).

 ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 328.

Μπόντας Γεώργιος, Μ., άρθρο με τίτλο: Κοινοτάρχες και Δήμαρχοι της Σιάτιστας, στο περιοδικό «Βοϊακή Ζωή», Μάρτιος-Απρίλιος 1990.

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας.

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο της 5ης/11/1913.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.