( Από το αρχείο του συνεργάτη του siatistanews.gr κ. Γεωργίου Μπόντα)


       Το 53ο Σύνταγμα Πεζικού και η Σιάτιστα


Φωτογραφία του πρωτοτύπου εγγράφου του  53ου Συντάγματος Πεζικού προς τον  Γυ΅νασιάρχη του ιστορικού Τρα΅παντζείου Γυ΅νασίου της Σιάτιστας  με ημερο-   μηνία 20/12/1940 ( από το αρχείο του Γενικού Λυκείου Σιάτιστας)

 

 

Νέα ανάρτηση 27/10/2015

επιστροφή στην κεντρική σελίδα

 

Η εφημερίδα μας : Γιατί βγήκαμε στο διαδίκτυο   Οι ξενιτεμένοι μας /The column of emigrants Επικοινωνία   Αφιερώματα  Αρχείο   Συνεργάτες/   Σιάτιστα: η πόλη μας:   Τοπική Ιστορία    Ξενάγηση στην πόλη    Ετυμολογικά   Η στήλη της Αννας    Συνεργασίες  Τοπικά νέα/   Εκπαίδευση: η φροντίδα μας :   Τα Εκπαιδευτικά  Ιστορία   Η γωνιά του βιβλίου   Παιδεία   Συνεργασίες /  Προτάσεις : www.siatista.gr   /www.voros.gr                              Κεντρική σελίδα