Αναστάσιος Παπάς  

Ο Αναστάσιος Παπάς είναι Σιατιστινός δάσκαλος, θεολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, κάτοχος τίτλου μετεκπαίδευσης από το Διδασκαλείο του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και πιστοποιημένος επιμορφωτής στις Νέες Τεχνολογίες. Εκτός του παραπάνω βιβλίου, έχει συγγράψει το βιβλίο «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις προσέχω τον εαυτό μου» και συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με έμφαση στα Μαθηματικά – Απόψεις Εκπαιδευτικών». Συμμετέχει ως επιμορφωτής δασκάλων στο 1ο και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, καθώς και ως εισηγητής σε σεμινάρια και ημερίδες σε δασκάλους. Υπήρξε εισηγητής σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, ενώ άρθρα του είναι δημοσιευμένα σε συλλογικούς τόμους και στο διαδίκτυο.