Τραγούδια που τραγουδιούνται στη Σιάτιστα τις Αποκριές


Η ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ

Σταμούλου 'πάισιν για νιρό μι την  καρδαρουπούλα
τουν ήσκιου ήσκιου π' πάϊνιν, τουν ήσκιου που πααίνει
μη την μαράν' ου κουρνιαχτός, να μη τη ψήσ' ου ήλιους.
Τουρκόιπουλλου την ακλουθεί μι δυο σπαθιά  'ς  τα χέρια.
«Σταμούλου, δό μας φίλημα, ια δό μας μαύρα μάτια»
«Πώς να σου δώσου φίλημα, πώς να σου δώσου μάτια;
Ισ' εισ' ένα Τουρκόιπουλλου κ' ιγώ μια ρουμιουπούλλα,
ισύ θα πάρης μια κυρά κ' ιγώ ένα Ρουμιόπκου,
ισύ θα πάνης  σ' του τζιαμί κ' ιγώ  'ς την εκκλησιά μου.
 
(Από την εργασία του Αναστασίου Γ. Λαζάρου ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  που δημοσιεύτηκε  στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 1910. από το αρχείο του κ.Γεωργίου Μπόντα).