Τραγούδια που τραγουδιούνται στη Σιάτιστα τις Αποκριές
Απόσπασμα άρθρου του κ. Γεωργίου Μπόντα στην εφημερίδα ΓΡΑΜΜΗ στις 8/3/2003, με θέμα 
Η Αποκριά στη Σιάτιστα

Η ΝΙΤΣΑ

Νίτσα μ' Νίτσα μ' κουκουνίτσα μ'
του κρασί πάει ένα γρόσ(ι)
που του πιν' τα παλικάρια
τα Σιατιστινά λιοντάρια
 
Έχου μίνις κι βδομάδις, που δεν είπαμι σιακάδις
Έχου ένα καλοκαίρι που δε μου  'στειλις χαμπέρι
Τι χαμπέρι να σου στείλου που  'πιασα καινούργιου φίλου
Κι αν τουν έπιασα του φίλου, τουν παλιό δεν τουν αφήνω


Η  ΓΕΙΤΟΝΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
 
Γειτονοπούλα του Παπά
Ποιον αγαπάς καλύτερα;
Ποιον  αγαπάς καλύτερα,
τουν άντρα σ' ή του γείτονα; .
Τουν άντρα μου τουν αγαπώ,
του γείτονα καλύτερα.
΄Αντρας να γίνει μάρμαρου
κι ου γείτονας τριαντάφυλλου,
για να  πατώ στου μάρμαρου
να κόβω του τριαντάφυλλου.


ΜΗΛΙΤΣΑ

Μηλίτσα μ΄  ΄που 'σι στουν γκριμό τα μήλα σ΄φουρτουμένη.
Τα μήλα σου λιμπεύουμι κι του γκριμό σ' φουβούμι.
Αν τουν φουβάσι του γκριμό, έλα    'π του μουνουπάτι.
Του μουνουπάτι μ΄έβγαλιν στης χήρας περιβόλι.
που ήταν οι χήρες οι πουλλές  κ' αυτές οι μαυρομμάτες.
Πώχουν του μάτι σαν καυκί του φρύδι σαν γαϊτάνι
κι αυτό του ματουτσίνουρου σαν της ελιάς του φύλλου.


..........................
Παραθέτω και δυο σκωπτικά τραγούδια που λέγονται στη Σιάτιστα την περίοδο της Αποκριάς.

Πως στoυμπίζουν  του πιπέρι
Οι διαβόλοι οι  καλουγέροι
Μι του γο- μπρε, μπρε, μπρε
Μι του γόνα του στουμπίζουν
Μι του γόνα του στουμπίζουν
Μι τ' αυτί του κουσκινίζουν

Τις τρανές μπρε, μπρε, μπρε, τις τρανές τις απουκρ(ι)ές
φέρνουν δυο φουρτιά ιλιές
κι τις μοίρασαν στις νιες, παπαδιές κι καλουγρ(ι)ές.
Παίρνουν τ(ι)νάζουν τα τσουβάλια
βρίσκουν μια μι δυο κιφάλια.
Τράβα η μια κι τράβα η άλλ(η),
τσ'  έκοψαν κι του κιφάλ(ι).

επιστροφή